Rudorfer - Hurtownia opakowań na biżuterię, ekspozytorów, akcesoriów jubilerskich
Szybkie zamówienie
Nadruki
Aktualności
Wszystko o zakupach
Kontakt
polski
+48 33 852 36 08
Rozwiń wszystko


Zwiń
Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rudorfer.pl prowadzony jest przez spółkę Rudorfer PL Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Mostowa 4 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsko-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000165779, NIP: 522-269-90-84, Regon: 015499083, z kapitałem zakładowym w wysokości: 50.000 zł, zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.rudorfer.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Rejestracja klienta

 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza rejestracji".
 2. Pola oznaczone * są wymagane i bez ich wypełnienia formularz nie zostanie przyjęty.
 3. Po wysłaniu danych koniecznych do rejestracji zostają one zweryfikowane przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji danego użytkownika serwisu, bez podania przyczyny. 
 5. Po pozytywnej weryfikacji: w ciągu 2 dni roboczych Klient otrzyma na podany w formularzu adres e-mail login i hasło. 

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach i nie zawierają podatku VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Koszt dostarczenia przesyłki na teren Polski jest stały i wynosi 20 zł netto. 
 3. Koszty dostawy w przypadku zamówienia o wartości przekraczającej 350 zł pokrywa Sprzedający.
 4. Zamówienia wysyłane są za pobraniem lub po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym.
 5. Realizacja zamówienia trwa do 5 dni roboczych, a w przypadku zamówień z nadrukiem do 20 dni roboczych. W przypadku promocji, targów i innych okresów nasilenia zamówień, czas realizacji może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany przy złożeniu zamówienia.
 6. Minimalna kwota zamówienia to 100 zł netto. 
 7. Z zamówienia można zrezygnować tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Jeżeli klient zrezygnuje z zamówienia po wysłaniu towaru, poniesie koszt przesyłki 20 zł netto + koszt pakowania towaru 20 zł netto, o czym zostanie poinformowany.
 8. Potwierdzenie zamówienia klient otrzyma na wskazany w rejestracji e-mail.
 9. Klient otrzymuje jednorazowy rabat uzależniony od wielkości zamówienia: 5% dla zamówień na towar o wartości przekraczającej 500 zł netto, 7% dla zamówień większych niż 1000 zł netto i odpowiednio 10% dla zamówień o wartości przekraczającej 2000 zł netto.
 10. Rabaty naliczamy od cen katalogowych.
 11. Na towary przecenione nie obowiązują żadne dodatkowe upusty czy rabaty. W przypadku gdy cena promocyjna jest dla Klienta korzystniejsza niż cena z rabatem ilościowym, fakturujemy towar zgodnie z cennikiem promocyjnym.
 12. Zamówienie na opakowania z nadrukiem są realizowane na specjalne zlecenie Klienta i nie podlegają zwrotowi. Klient winien być właścicielem przesłanego do nadruku znaku towarowego bądź powinien posiadać pisemną zgodę od właściciela znaku towarowego na dysponowanie nim. 
 13. Kolory prezentowanych produktów mogą odbiegać od rzeczywistych. Zachęcamy do zamawiania darmowych wzorów

Gwarancja i reklamacje

 1. Podkreślamy, iż prezentowane w sklepie opakowania nie są przeznaczone do ekspozycji czy przechowywania biżuterii.
  Wszelkie reakcje zachodzące na biżuterii wynikające z jej dłuższego przechowywania w opakowaniach nie podlegają reklamacji.
 2. Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia różnic w odcieniach poszczególnych kolorów w zależności od partii dostarczonego towaru.
 3. Wszystkie towary objęte są 12-miesięczną gwarancją.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie
  po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (Kuriera). Klient powinien zgłosić tego typu reklamację w ciągu trzech dni od otrzymania uszkodzonej przesyłki.
 5. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia. Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. 
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Klient może odstąpić od umowy kupna
  w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
  Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust 3 pkt. 4 niniejszej ustawy opakowania sprowadzone na specjalne zamówienie klienta albo wykonane zgodnie z indywidualnym zamówieniem według specyfikacji, osobistych potrzeb i wymagań podanych przez klienta (indywidualne oznaczenie logiem firmy lub innym znakiem bezpośrednio związanym z osobą klienta lub innym oznaczeniem wskazanym przez klienta) nie podlegają zwrotowi.
 7. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu oraz bezpiecznie zapakowany do wysyłki - aby uniknąć uszkodzeń w transporcie. Zwrot należy uzgodnić e-mailem ( plbox@rudorfer.pl ) lub telefonicznie: +48 33 8523608, +48 33 8523609. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty.
 8. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 9. W przypadku ewentualnych reklamacji jakościowych należy skontaktować się ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, wysyłając e-mail na adres: plbox@rudorfer.pl lub fax pod numer: +48 33 487 13 10 lub telefonicznie pod numerami +48 33 8523608, +48 33 8523609. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 10. W przypadku reklamacji wadliwego towaru Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji: wymiana na towar wolny od wad lub zwrot wartości towaru na podstawie podpisanej przez Klienta faktury korygującej, odesłanej na adres Sprzedającego.
 11. W przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający ponosi koszty związane z ponownym dostarczeniem reklamowanych towarów Kupującemu. Nie pokrywa jednak kosztów przesyłki w przypadku bezpodstawnej reklamacji towaru.
 12. Klient zobowiązany jest zapakować reklamowany towar z należytą starannością, tak, aby nie powstało dalsze uszkodzenie. W przypadku stwierdzenia zniszczeń powstałych wskutek złego zapakowania, traci prawo do reklamacji.
 13. Klient zobowiązany jest poinformować o przygotowaniu przesyłki z reklamowanym towarem. Sprzedający zleca firmie przewozowej odbiór przesyłki. Przesyłki wysyłane samodzielnie na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony i zarządzania danymi osobowymi przez Sprzedającego zawiera Polityka prywatności.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Informacje

Biuro Obsługi Klienta

  • Rudorfer PL Sp. z o.o.
  • Mostowa 4, 43-400 Cieszyn
  • REGON: 015499083
  • NIP: PL5222699084
  • Numer konta bankowego: 57 1090 1043 0000 0001 0199 9884
  • Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
  • IBAN: PL57109010430000000101999884
  • SWIFT: WBKPPLPP
  • 8:00-16:00
  • Telefon komórkowy+48 601 143 511